Cursus
Salsa of Kizomba

Een vol cursusblok Salsa bestaat uit 8 lessen.

Betaling kan zowel contant als per pin bij aanvang van het cursusseizoen. Gespreide of uitgestelde betaling is alleen mogelijk met voorafgaand overleg. Overleg hierover kan plaatsvinden via mail aan info@salsainemmen.nl

Cursus
€80
8 Lessen


Geen partner nodig om in te schrijven


Elke les is
60 minuten!


Geen ritmegevoel? Wij helpen je!


Aantrekkelijke combi deals!


Ja! pinnen graag.

2 cursussen in 1 seizoen Combi deal
€140

Combi Deals
Meerdere reguliere cursussen in één seizoen

Bij het volgen van meerdere cursussen in hetzelfde seizoen geldt een korting van 25% op de 2e cursus. Deze kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en/of kortingen.

 

Subsidie van de Gemeente voor deelname aan de lessen is mogelijk via de Participatiewebshop van de Gemeente Emmen (check de voorwaarden op de website van de Gemeente of je hiervoor in aanmerking kan komen).


Geen partner nodig om in te schrijven


Elke les is
60 minuten!


Geen ritmegevoel? Wij helpen je!


Aantrekkelijke combi deals!


Ja! pinnen graag.

Algemene voorwaarden

Huisregels
• Je hebt bij Salsa Emmen geen partner nodig om in te schrijven. Wij wisselen namelijk tijdens de les steeds door van partner. Dit doen wij omdat je dan beter leert dansen. Wil je met je eigen partner blijven dansen dan mag dat natuurlijk altijd.
• Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Je danst tenslotte met een partner!
• Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak ook, kan Salsa Emmen niet verantwoordelijk worden gesteld.

• Bezoek aan Salsa Emmen / Thijs & Co is geheel op eigen risico. Salsa Emmen stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in Thijs & Co.
• Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Salsa Emmen het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.

Annuleringsvoorwaarden
• Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór of uiterlijk bij aanvang van de eerste les aan de dansschool contant of per pin te betalen.
• Bij te late betaling wordt 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de cursist.
• Indien Salsa Emmen een cursus zou moeten annuleren, krijgt de cursist het resterende lesgeld terug of kan hij/zij in plaats hiervan een andere cursus volgen.

• Een gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald, mits je het niveau aankan als het een partnerdans les is.
• Bij ernstige blessure of langdurige ziekte is in principe restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bel in dat geval direct en neem contact met ons op voor overleg.
• Salsa Emmen heeft het recht lesuren te verplaatsen in geval van officiële feestdagen, vakanties of evenementen.